Co-sourcing – czyli ściślejsza forma współpracy pomiędzy zleceniodawcą, a zleceniobiorcą. Może np. polegać na tym, iż działania outsourcingowe wykonują pracownicy zleceniodawcy, ale pod kierunkiem zleceniobiorcy. Pozwala to zmniejszyć koszty zlecenia, ale spada też odpowiedzialność za jakość wykonania.

Inter-sourcing – to utworzenie nowej jednostki przez kilku zleceniodawców. Zajmuje się ona zbieraniem dla nich informacji, gromadzeniem danych; dysponuje wyspecjalizowaną wiedzą. Często jest to rozwiązanie w sektorze publicznym, gdzie podobne do siebie instytucje, np. banki czy urzędy, potrzebują tych samych danych. W tym przypadku wszyscy zleceniodawcy dzielą się korzyściami, bo korzystając z jednej bazy nie muszą tworzyć własnych.

Netsourcing – pojęcie  związane z usługami internetowymi. Firma może wynająć od innej serwer WWW i korzystać z zamieszczonych tam aplikacji. Jest to rozwiązanie o wiele tańsze niż samodzielne stworzenie i obsługiwanie serwera. Firma oferująca takie usługi jest konkurencyjna cenowo, ponieważ obsługując kilku klientów na raz może obniżyć koszty użytkowania serwera.

W ujęciu praktycznym występuje wiele rodzajów przedsięwzięć outsourcingowych , a różnica pomiędzy nimi zależna jest od następujących kryteriów:

  • celu wydzielenia usług outsourcingowych
  • rodzaju wydzielanych funkcji
  • zakresu wydzielenia usług
  • trwałości wydzielania
  • formy podporządkowania wydzielonej działalności.