PMO – zarządzamy projektami z poziomu Klienta jako zespół niezależnych zewnętrznych konsultantów realizując dowolny zakres zadań począwszy od optymalizacji różnych obszarów biznesowych oraz kluczowych procesów dla firmy, aż po mikro i makro wdrożenia.

Funkcje pełnione przez biuro projektów są ściśle zależne od potrzeb organizacji i specyfiki projektów przez nią realizowanych jednak do najczęściej realizowanych przez nas zakresów należą:
• Administracyjne wsparcie projektów,
• Zarządzanie zasobami ludzkimi w projektach,
• Kontrola przebiegu projektu,
• Zarządzanie portfelem projektów