Outsourcing to praktyka polegająca na korzystaniu z usług zewnętrznego usługodawcy, eksperta w swojej dziedzinie. Takie podejście ma za zadanie zapewnić dostępność funkcji czy zasobów wymaganych przez firmę. W przypadku IT sprawa się oczywiście komplikuje. Tutaj możemy mówić o zarządzaniu infrastrukturą, dostarczaniu usług, zasobów, kompetencji czy w końcu o samej technologii.

Firma może wykorzystywać jednego dostawcę do wszystkich swoich wymagań lub wielu dostawców usług w celu dostarczania różnych elementów. Wybór podyktowany jest strategią całego przedsiębiorstwa.

Najpopularniejsze przykłady outsourcingu ICT:

 • Programowanie aplikacji, front-end, back-end.
 • Administracja IT, analiza, monitorowanie.
 • Analityka biznesowa i biznesowo systemowa.
 • Testowanie aplikacji: testy manualne lub testy automatyzujące.
 • Zarządzanie projektami IT – PM / PMO
 • Wsparcie techniczne: Service-Desk, Help-Desk / I, II ,III linia wsparcia.
 • Tworzenie i zarządzanie bazami danych: Oracle, MS SQL, Postgre SQL, Lotus Domino.
 • Projekty z zakresu R&D lub telemetrii – M2M, AI, ML.
 • Projektowanie i wykonanie Infrastruktury logicznej w IT (np. sieć szkieletowa w tym światłowodowy, AP, Fire-wall, Switche, Routery, Load-Balancery)
 • Warstwa aplikacyjna – środowisko aplikacji, architektura, integracja.
 • Backup i bezpieczeństwo danych – replikacja, redundancja.
 • Wdrażanie i implementowanie zmian w programach biznesowych np. SAP (konsultacje – tzw. CR, etc..)

Podstawowa charakterystyka usług outsourcingowych:

BODYLEASING IT – dostarczanie specjalistów IT

 • Krótko lub długo okresowy bodyleasing
 • Przyjazne modele biznesowe T&M / Fix-Price
 • Brak konieczności rekrutacji
 • Oszczędność czasu i pieniędzy
 • Wysoka elastyczność i dostępność specjalistów
 • Krótkie terminy i szybki onboarding

MANAGED CAPACITY – zakup konkretnej ilości osobogodzin lub osobodni

 • W praktyce powierzenie budowy profesjonalnego zespołu IT na określony czas.
 • Przewidywana duża ilość i dynamika projektów IT.
 • Bardzo duże zróżnicowanie stosu technologicznego.
 • Stabilizacja projektu w każdej fazie.
 • Agile’owy model biznesu.

MANAGED SERVICES – zakup zarządzanej usługi / SaaS [Usługa dot. oprogramowania], PaaS [usługa dot. platformy], IaaS [Usługa dot. infrastruktury], [XaaS – każda, dowolna]

 • Outsourcing profesjonalnych usług – SSC / R&D / ITC / ITO
 • Outsourcing procesów biznesowych BPO – HR / Accounting / Marketing / Logistics
 • Wsparcie strategicznych obszarów przedsiębiorstwa